Laborator de examinare nedistructivă a materialelor şi microscopie ultraacustică

 

Examinări ultrasonice
a. Aparate de control ultrasonor Krautkrammer și Namicon (10 buc.) 
b. Instalație pentru microscopie ultrasonoră dotată cu plăci de achiziție de mare performanță și sisteme de deplasare a traductorilor cu posibilități de interfațare 
c. Diverse tipuri de traductori. Instalații pentru măsurarea grosimilor.
d. Software specializat pentru achiziția și prelucrarea datelor USIS
Examinări cu radiații
e. Cameră gamma cu sistem de tomografie
f. Surse de radiație gamma 
g. Generator de radiație X
Dispozitive pentru examinări prin metode magnetice 
Dotări pentru examinări cu lichide penetrante 
o 2 imprimante  H.P. 660 şi H.P. 690 
o 1 scaner – Artec cu adaptor pt. Diapozitive
o 1 copiator – Xerox