Laborator de mecanică fizică și acustică (P3)

 

1. Mase marcate. Balanţe.
2. Vernier.
3. Aparate pentru măsurarea dimensiunilor liniare: şubler (0,1 mm), micrometru (0,05 mm), sferometru (0,005 mm). 
4. Cronometre electronice.
5. Dispozitiv pentru verificarea legilor mişcării rectilinii uniform accelerate.
6. Plan înclinat pentru determinarea coeficientului de frecarela alunecare şi rostogolire. Tribometru. 
7. Dispozitiv pentru studiul legii a II-a a lui Newton.
8. Dispozitiv cu bilă  pentru studiul căderii libere a corpurilor.
9. Dispozitiv Atwood pentru studiul căderii libere.
10. Dispozitiv (tun de lansare cu bilă) destinat studiului aruncării corpurilor pe  orizontală şi aruncării corpurilor sub un unghi dat.
11. Dispozitiv pentru studiul compunerii forţelor concurente.
12. Dispozitiv pentru studiul compunerii forţelor paralele.
13. Dispozitiv pentru studiul compunerii momentelor forţelor.
14. Dispozitiv pentru studiul ciocnirilor.
15. Dispozitiv pentru studiul legii lui Hooke. 
16. Platformă centrifugă cu stroboscop pentru determinarea vitezei unghiulare în mişcarea circulară.
17. Pendul matematic.
18. Pendul Mach.
19. Pendul balistic.
20. Pendul elastic.
21. Dispozitiv pentru compunerea oscilaţiilor paralele.
22. Dispozitiv Weller pentru studiul propagării undelor longitudinale.
23. Dispozitiv pentru producerea şi studiul undelor staţionare longitudinale şi transversale.
24. Dispozitiv pentru studiul undelor superficiale.
25. Diapazoane de diferite frecvenţe.
26. Tub de rezonanţă pentru determinarea vitezei de propagare a sunetului în aer prin metoda rezonanţei.
27. Tub Kundt pentru determinarea experimentală a frecvenţei sunetului în aer.