LABORATOR DE SPECTROMETRIE

 

Dotat cu:
 
Spectrometru de absorbţie atomică Shimadzu, Japonia, tip AA 6200 cu rezoluţie de ppb, dotat cu:
o Unitate pentru determinarea concentraţiei mercurului,
o Unitate pentru generarea hidrurilor,
o Sistem de achiziţie, prelucrarea şi analiza datelor cu PC.