Laborator electronică (P1)

 

1. SURSE DE TENSIUNE CONTINUĂ STABILIZATĂ, pentru alimentarea în curent continuu a montajelor de studiu pentru dispozitivele și circuitele electronice, circuitele integrate digitale şi analogice, şi anume:
- 2 surse DC power supply SK 1730SL3A  (0-30V/3A)
- O sursă Power Supply PS 3003 0-30V/3A
- o sursă de tensiune înaltă PHYWE  0-10KV / 2,5mA.
- O sursă de tensiune Leybold 0-300V si 0-30V/ 300mA.
2. 2 SISTEME UNIVERSALE VOLTCRAFT MS – 9140 si MS-9150 pentru un studiu complet al functionării monajelor de laborator , acestea incluzând sursa de tensiune 0-30V reglabilă, 5 și 15 V fixă la maxim 2A, multimetru digital profesional, generator de funcții 0-10Vpp/2MHz și frecventmetru.
3. GENERATOARE PROGRAMABILE DE FUNCȚII  tip Hameg HM8130 cu 20Vpp/10MHz, și INSTEK 20Vpp/10MHz pentru studiul comportării în regim sinusoidal a diverselor circuite electronice, precum și al comportării circuitelor digitale secvențiale la aplicarea pe intrări a unor semnale dreptunghiulare.
4. OSCILOSCOAPE: 2 osciloscoape analogice cu două canale  tip Goldstar OS-9020A / 20MHz si OS-5020P / 20MHz, un osciloscop Hameg HM 303-6 / 35MHz și un Personal Scope Velleman HPS 10 la 100Vpp/1MHz pentru vizualizarea diverselor forme de semnal sinusoidal sau dreptunghiular în cadrul lucrărilor de laborator de circuite electronice fundamentale sau circuite integrate digitale.
5.1 FRECVENTMETRU Hameg 1,6MHz HM 8021, pentru citirea frecvenței semnalelor variabile de diverse forme .
6. APARATE DE MASURĂ DIGITALE(MULTIMETRE) tip DT 890B, HC 81, UT 33B, M890D, 6-1260 pentru citirea diverșilor parametri electrici, în regim continuu și regim alternativ, cum ar fi curenți și tensiuni.