Laborator fizică moleculară și termodinamică

 

1. Balanţă tehnică.
2. Balanţă electronică.
3. Balanţă Mohr-Westphall.
4. Psichrometru
5. Barometru
6. Termometre electronice, cu domeniul de măsurare: - 50 oC – 150  oC
7. Cronometre electronice
8. Vâscozimetre pentru determinarea coeficientului de frecare internă a lichidelor
9. Stalagmometre pentru determinarea coeficientului de tensiune superficială a lichidelor
10. Dilatometru pentru determinarea coeficientului de dilatare termică liniară a corpurilor solide.
11. Calorimetre pentru determinarea coeficienţilor calorici
12. Termostat
13. Dispozitiv pentru verificarea legilor gazelor
14. Modul pentru determinarea căldurii latente de vaporizare a apei
15. Modul pentru determinarea căldurii latente de topire a gheţii
16. Sondă de măsură pentru presiune
17. Modul pentru studiul transformărilor de fază
18. Modul pentru determinarea randamentului unui încălzitor
19. Modul pentru determinarea puterii calorice a unui combustibil
20. Modul pentru determinarea coeficientului de dilatare al lichidelor
21. Computer cu pachete de programe de prelucrarea şi analiza datelor experimentale
22. Modul experimental pentru verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale
23. Modul experimental pentru determinarea capacității calorice a gazelor
24. Modul experimental pentru studiul legilor gazului ideal
25. Modul experimental pentru determinarea capacității calorice a metalelor