Laborator optică

 

• Bancuri optice cu accesorii de prindere şi fixare, 
• Surse de lumină cu diverse intensităţi şi directivităţi (becuri cu incandescenţă, tuburi cu desărcare, dispozitive electroluminiscente, diode laser, etc.)
• Surse de alimentare electrică pentru sursele de lumină
• Seturi de oglinzi plane, convexe şi concave, 
• Lame plan-paralele, 
• Dioptri sferici şi plani
• Prisme optice cu diverse unghiuri refringente, 
• Seturi de lentile convergente şi divergente de diverse distanţe focale
• Disc Hartl magnetic şi ecran magnetic
• Ecrane
• Set dispozitive Young
• Dispozitiv pentru studiul inelelor lui Newton
• Biprisma Fresnel
• Seturi de fante dreptunghiulare şi circulare 
• Fante dreptunghiulare de grosime variabilă 
• Set reţele de difracţie
• Microscoape optice cu accesorii
• Lunete
• Binoclu
• Aparate fotografice
• Aparate de proiecţie
• Refractometru Abbe
• Goniometru pentru măsurători refractometrice
• Sistem pentru studiul distribuţiei unghiulare a intensităţii unor surse de lumină 
• Sistem pentru studiul dependenţei de distanţă a iluminării unei suprafeţe
• Sistem pentru studiul reflexiei difuze a luminii (suprafeţe Lambert)
• Multimetre digitale
• Fotodetectori 
• Luxmetre
• Polaroizi
• Polariscop
• Polariscop prin reflexie
• Polarimetru Laurent
• Set lame birefringente
• Spectroscoape cu prismă
• Spectroscop cu reţea
• Seturi de tuburi de descărcare în gaze
• Sursă de înaltă tensiune pentru descărcări în gaze
• Lampă etalon cu vapori de sodiu şi sursă de alimentare aferentă
• Fotocolorimetru
• Computer cu pachete de programe de prelucrarea şi analiza datelor experimentale