Laborator optoelectronică

 

• Bancuri optice cu accesorii de prindere şi fixare, 
• Surse de lumină cu diverse intensităţi şi directivităţi (becuri cu incandescenţă, tuburi cu desărcare, dispozitive electroluminiscente, diode laser, etc.)
• Surse de alimentare electrică
• Sistem pentru studiul distribuţiei unghiulare a intensităţii unor surse de lumină 
• Sistem pentru studiul dependenţei de distanţă a iluminării unei suprafeţe
• Sistem pentru studiul reflexiei difuze a luminii (suprafeţe Lambert)
• Multimetre digitale
• Luxmetre
• Celule fotoelectrice 
• Celule solare din Si 
• Celule solare sensibilizate cu pigmenţi
• Fotodetectori  (fotodiode, fotorezistori, fototranzistori, etc.)
• Diode electroluminiscente, 
• Diode laser
• Optocuplori
• Sisteme pentru studiul transmisiei optice in IR
• Sisteme pentru studiul transmisiei optice pe fibra optică
• Sisteme bazate pe bariere în IR, sisteme optice de detecţie şi alarmare, sisteme de comandă, etc.
Computer cu pachete de programe de prelucrarea şi analiza datelor experimentale