Laboratorul de CHIMIE ANALITICĂ - sala E12

 

(analiză gravimetrică şi volumetrică, măsurători potenţiometrice, conductometrice, refractometrice, spectrometrice în vizibil şi ultraviolet, cromatografie pe coloană, pe strat subţire şi de schimb ionic) dotat cu: • Balanţe analitice – Balanţa S.A. Sibiu
 
• Balanţă tehnică – Balanţa S.A. Sibiu
• Balanţe semianalitice electronice
• Etuvă –ITM Bucureşti
• Refractometru - AB Shangai, Optical Instruments, China
• Spectrometru UV-Viz - DR2000, HACH, Germania
• Conductometru Consort K610, Belgia
• Conductometru WTW - LF340 – A, Germania
• Potenţiometru portabil cu electrod de pH, pH/mV sau EC/O2 Consort 535, Belgia
• electrozi ion selectivi: amoniu şi fluorură
• Sticlărie de laborator (pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, termometre, biurete, pâlnii de separare, eprubete, baloane cotate, picnometre, flacoane Winkler, flacoane iodometrice, creuzete, capsule de porţelan, exicator, sticle de ceas, cutii Petri) 
• Cuptor de calcinare – Linn ElectroTherm
• Baie de termostatare (domeniul –20oC – 100oC) 
• Baie de nisip
• Calculatoare 
• Imprimante HP LaserJet 1000, HP color LaserJet 2600n
• Copiator Toshiba 1550
• Scanner HP 2400