Laboratorul de CHIMIE FIZICĂ şi PROTECŢIA MEDIULUI - sala P9

 

(măsurători ebulioscopice şi crioscopice, determinarea entalpiilor de dizolvare şi reacţie, determinări de constante cinetice pentru diferite tipuri de reacţii, studii de coroziune şi protecţie anticorozivă, studiul proceselor de depoluare a apelor prin coagulare – floculare, epurare biochimică cu nămol activ, analiza poluanţilor organici şi anorganici din ape si diferite produse de consum).• Balanţă analitică – Balanţa S.A. Sibiu
 
• Balanţă analitică digitală – A&D Instruments, Japonia
• Etuvă - Memmert Germania
• Spectrometru UV-Viz - CAMSPEC 330, Anglia 
• Computer cu pachete de programe de prelucrarea şi analiza datelor experimentale
• Spectrometru RQ-Flex, Merck – 4 buc şi reactivii corespunzători
• pH-metru - ISFET IQ 125 – Mini Lab
• Termoreactor pentru determinarea CCOCr - HACH, USA
• Digesdahl pentru mineralizarea probelor – HACH, Germania
• Refractometru Abbe digital-afișarea simultană a indicelui de refracție sau valorii Brix și a temperaturii -posibilitate de conectare cu ajutorul unei băi de termostatare
• Cuptor cu microunde pentru mineralizarea probelor – MV 520, Merck, Germania
• Baie de termostatare (domeniul –20oC – 100oC) – F12, Julabo
• Sticlărie de laborator (pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, termometre, biurete, pâlnii de separare, eprubete, baloane cotate, picnometre, flacoane Winkler, flacoane iodometrice, creuzete, capsule de porţelan, exicator, sticle de ceas, cutii Petri)
• Baie de nisip
• Agitatoare magnetice
• Copiator Xerox C118
• Calculatoare
• Imprimante 
• Scanner CannonScan 4200F