Laboratorul de CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ - sala E11

 

(separarea şi purificarea substanţelor anorganice, verificarea legilor fundamentale ale chimiei, determinarea unor proprietăţi fizico-chimice ale substanţelor şi materialelor anorganice, sinteza şi analiza unor compuşi anorganici, sinteza şi analiza unor combinaţii complexe).
 
Acest laborator este dotat cu:
• Balanţe analitice – Balanţa S.A. Sibiu 
• Balanţă tehnică – Balanţa S.A. Sibiu
• Etuvă electronică – April S.A Cluj Napoca
• Baie de termostatare electronică – April S.A Cluj Napoca
• Baie de nisip electronică – Caloris SRL
• Distilator GFL 2004
• Agitatoare magnetice cu încălzire
• Cuptor de calcinare – NABERTHERM L9
• Echipament multiparametric pH-cond. 720 INOLAB
• Termobalanță MB 45 OHAUS 
• Sticlărie de laborator (pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, termometre, biurete, pâlnii de separare, eprubete, baloane cotate, picnometre, creuzete, capsule de porţelan, exicator, sticle de ceas, cutii Petri) 
• Copiator Minolta – EP 1054
• Calculatoare
• Imprimante HP laser si Deskjet
• Scanner