Laboratorul de CHIMIE ORGANICĂ - sala E16

 

(sinteze organice, metode de separare şi purificare ale compuşilor organici, electrosinteze organice, identificarea şi determinarea compuşilor organici)• Balanţă analitică – Balanţa S.A. Sibiu
 
• Balanţă tehnică – Balanţa S.A. Sibiu
• Etuvă – ITM Bucureşti
• Aparat pentru determinarea automată a punctului de topire MPA 120 EZ-Melt, SUA
• Potențiostat A 263,  Franta
• Cuib electric termostatat LG2, Germania
• Etuvă UNB 200, Germania
• Balanța electronică KERN-EW, Germania
• Sticlărie de laborator (pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, termometre, biurete, pâlnii de separare, eprubete, baloane cotate, picnometre, flacoane iodometrice, creuzete, capsule de porţelan, exicator, sticle de ceas, cutii Petri)
• Instalaţii de distilare atmosferică
• Instalaţii de distilare la vid
• Instalaţie de distilare prin antrenare cu vapori
• Instalaţie de determinare a punctului de topire
• Aparat pentru extracția si determinarea cantitativă a uleiurilor volatile din produse vegetale tip Neo Clevenger – 2 buc
• Instalaţii de refluxare
• Instalaţie de extracţie Soxhlet
• Copiator Minolta – EP 1054
• Copiator Minolta – EP 4210
• Scanner HP 2300C
• Calculatoare
• Imprimantă HP LaserJet 1100