SALA – E13 este laboratorul de PROCESE ȘI APARATE

 

(Discipline:Fizico-chimia petrolului, Procese de transfer de masă I, Procese de transfer de masă II) 
 • compresor aer cu suprafaţă de etanşare uscată
 • pompă peristaltică
 • aparate pentru studiul echilibrului lichid-vapori - 2 buc
 • aparat pentru studiul vaporizării diferenţiale
 • coloană de rectificare
 • instalaţie pentru studiul antrenării cu gaz inert
 • instalaţie pentru studiul absorbţiei
 • coloană Elgin pentru extracţie lichid-lichid
 • celulă de extracţie
 • coloană cu pereţi udaţi
 • instalaţie pentru studiul condensării
 • distilator produse petroliere
 • inflametru Marcusson
 • aparat Kipp
 • aparat Orsat
 • răcitor cu aer
 • autoclavă
 • Baie de termostatare– FP50, Julabo (- 50oC)
 • Refractometru – Abbe
 • Balanţă analitică 
 • Calculator Pentium 3, 
 • imprimantă, 
 • scanner, 
 • retroproiector