SALA P10 este laboratorul de PROCESE TERMOCATALITICE. PROCESE SI APARATE

 

(Discipline: Procese Termocatalitice, Procese de Transfer de Caldurǎ, Tehnologia distilǎrii petrolului, Tehnologia fabricǎrii uleiurilor, Procese Hidrodinamice, Controlul Calității Produselor)
 • Instalație micropilot de CRACARE TERMICĂ
 • Instalație micropilot de CRACARE CATALITICĂ
 • Instalație micropilot  de REFORMARE CATALITICĂ, HIDROFINARE, IZOMERIZARE si HIDROGENARE
 • Instalație pentru distilarea PRF a ţiţeiului – 4 buc
 • Instalaţie pentru determinarea experimentului Reynolds
 • Instalaţie pentru determinarea pierderii locale de presiune
 • Instalaţie pentru determinarea pierderii de presiune la trecerea fluidelor prin straturi granulare
 • Instalaţie pentru determinarea elutrierii
 • Aparat pentru studiul comportǎrii lichidelor în câmp de forţe centrifuge
 • Bomba calorimetrică- PARR 1261
 • Balanţǎ tehnicǎ monoplatan
 • Balanţǎ analiticǎ digitalǎ
 • Compresor AIR-TECH EURO 2500-2
 • Pompǎ centrifugǎ
 • Pompe peristaltice – 2 buc
 • Regulatoare de temperaturǎ – 3 buc
 • Reşou electric – 3buc
 • Agitator electric – 2 buc
 • Debitmetru pentru lichide – PLATON
 • Debitmetru pentru gaze – PLATON
 • Manometru diferenţial cu mercur – 2 buc
 • Manometru diferenţial cu apǎ
 • Densimetre (areometre) – 5 buc
 • Cronometre – 2 buc
 • Aparat pentru analiză a gazelor ORSAT
 • Aparat pentru distilare STAS- PSAW - 3 buc
 • Aparat penru distilare vid- KOEHLER 
 • Aparat pentru determinarea conținutului de apǎ Karl-Fisher
 • Vascozimetru ENGLER- PSAW
 • Vascozimetru SAYBOLT- KOEHLER
 • Vascozimetru SAYBOLT- PSAW
 • Vascozimetru UBBELOHDE- LAUDA
 • Colorimetru SAYBOLT- SETA
 • Colorimetru LOVIBOND- CHERTSEY SURREY
 • Colorimetru UNION
 • Aparat pentru determinarea punctului de înmuiere inel-bilă - PETROTEST
 • Aparat pentru determinarea înălțimii flăcării fără fum- RONEXPRIM
 • Aparat pentru determinarea presiunii de vapori REID- PETROTEST
 • Aparat pentru determinarea coroziunii pe lama de cupru- PSAW - 2 buc
 • Centrifugă- 460R
 • Inflametru PENSKY-MARTENS - 3 buc
 • Inflametru MARCUSON
 • Refractometru – ABBE 3T, 1230
Sticlărie de laborator (pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, termometre, biurete, pâlnii de separare,pâlnii de separare la vid, eprubete, baloane cotate, picnometre,  flacoane iodometrice, creuzete, capsule de porţelan, exicator, sticle de ceas).
 • Calculatoare Pentium 3 – 2 buc
 • Calculatoare Pentium 4 – 4 buc
 • Imprimantă HP deskjet 6122
 • Multiplicator MINOLTA DIALTA – DI1600
 • Scanner CANNON SCAN 3000ex