PROGRAMUL DE STUDII - CHIMIE

Domeniul: CHIMIE

Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi

Diploma de licență, titlul: CHIMIST

PROGRAM ACREDITAT: conform avizului de menţinere a acreditării 3612/25.06.2014

 

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1.Operarea cu noțiuni de structură și reactivitate a compușilor chimici

2.Determinarea compoziției, structurii și proprietăților fizicochimice a unor compuși chimici.

3.Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

4.Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei.

5.Urmărirea, adaptarea și controlul proceselor chimice și fizico-chimice în laborator.

6.Efectuarea analizelor și asigurarea controlului calității prin metode și tehnici specifice.

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și deontologiei specifice domeniului sub asistență calificată.

CT2 Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară, utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

 

PERSPECTIVELE CARIEREI:

Chimist; Consilier chimist; Inspector de specialitate chimist; Referent de specialitate chimist; Asistent de cercetare în chimie; Asistent de cercetare în chimie fizică; Profesor; Asistent de laborator.

 

Perspective de continuare a studiilor: studii de masterat în domeniu, acreditate

 

Angajatori ai absolvenților no;tri: S.C. Dobrogea Grup S.A; S.C. Braun Union România; RAJA Constanța; Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța; O.P.C.; S.N. Constanța; Garda de mediu Constanța; Agenția de mediu Constanța; Rompetrol Rafinare S.A.; S.C. Ecomaster S.A.; S.C. Oil Terminal.