PROGRAMUL DE STUDII - FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate  

Specializarea: FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

Durata studiilor: 4 ani   (240 credite ECTS)

Diploma: Licențiat în Științe Inginerești Aplicate

 

Curricular (EN)

Planul de învățământ 2018-2019

Planul de învățământ 2014-2015

Planul de învățământ 2012-2013

Planul de învățământ 2011-2012

 

Programul de studii „Fizica tehnologică” oferă studenţilor atât o pregătire generală largă în domeniul fizicii, cât şi una de detaliu în fizică, tehnologia și securitatea reactorilor nucleari. Cunoştinţele acumulate în fizică şi domenii adiacente precum matematica, informatica, chimia şi tehnologia materialelor le oferă absolvenţilor o pregătire completă ce le permite angajarea ca fizicieni în industrie (de exemplu, în domeniul energeticii nucleare) sau cercetare. Absolvenţii care promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării fizicii pot opta pentru cariere didactice. Cunoştinţele solide de fizică permit absolvenţilor care îşi continuă studiile în domeniul economic sau juridic să activeze fie în cadrul unor firme de consultanţă şi investiţii, fie în sfera apărării proprietăţii intelectuale în domenii tehnice de vârf. Specializarea Fizică tehnologica este, deci, nu numai actuală, ci şi de perspectivă, contribuind la crearea resurselor umane necesare în viitor.