PROGRAMUL DE MASTERAT: CHIMIA SI MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR DE CONSUM IN RELATIE CU MEDIUL

Durata studiilor: 2 ani, cursuri de zi

SPECIALIZARE ACREDITATA: Aviz ARACIS NR. 8794 din 11.12.2013

 

COMPETENȚE

Specialiștii îndeplinesc îndeosebi sarcini profesionale, care necesită cunoștințe de înalt nivel științific și tehnologic, întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode, aplică în practică cunoștințele dobândite, avizează lucrări realizate în domeniu, susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte de specialitate, proiectare și conducere superioară a departamentelor.

PERSPECTIVELE CARIEREI:

- chimist, expert chimist;

- consilier chimist

- inspector de specialitate

- referent de specialitate

- profesor

- cercetător.

 Perspective de continuare a studiilor: studii de doctorat în domeniu.

 

Angajatori ai absolventilor noștri: S.C. Dobrogea Grup S.A., S.C. Braun Union România, RAJA Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" din Constanța, O.P.C., S.N. Constanta, Garda de mediu Constanța, Agenția de mediu Constanța, Rompetrol Rafinare S.A., S.C. Ecomaster S.A., S.C. Oil Terminal.