PROGRAMUL DE MASTERAT: FIZICĂ ȘI TEHNOLOGIA MATERIEI CONDENSATE

 

Durata de studii: 2 ani (120 credite ECTS)

Diploma oferita:  Diplomă de Master

Planul de învățământ

 

     Programul masteral Fizica și Tehnologia Materiei Condensate se adresează în principal absolvenţilor de studii de licenţă din domeniul Fizică şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate. De asemenea, pot accede la acest program de masterat absolvenţii studiilor de licenţă din domenii precum Matematică, Chimie, Inginerie Electronică cu temeinice cunoştinţe în aria disciplinelor care au ca obiect fizica. Pregatirea masteranzilor este structurata pe  două direcţii de studiu: prima în domeniul cercetării materialelor nanostructurate şi a doua în domeniul aplicaţiilor tehnologice ale materialelor avansate. Primul semestru constă într-un modul comun celor două direcţii cu un rol foarte important în asigurarea fundamentului teoretic necesar abordării ulterioare a disciplinelor de specialitate de nivel avansat. În semestrul al doilea se urmareşte formarea competenţelor cognitive privind metodele de descriere şi investigare a materialelor avansate, prin două discipline comune celor două direcţii şi două discipline separate pe cele două direcţii de studiu. În următoarele două semestre disciplinele au un caracter specializat pe cele două direcţii urmărind, în principal, formarea competenţelor funcţional-acţionale. În paralel cu parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ, pregătirea masteranzilor pentru obţinerea competenţelor specifice se face prin implicarea acestora în activitatea de cercetare ştiinţifică.