PROGRAMUL DE MASTERAT: INGINERIA SISTEMELOR CU SURSE ENERGETICE REGENERABILE

 

Durata studii: 2 ani, cursuri de zi

SPECIALIZARE ACREDITATĂ: conform avizului ARACIS 7928/28.07.2011

Planul de invațamânt: 2014-20152012-2013; 2018-2019

COMPETENȚE

Competențele dezvoltate de modulele de curs ale programului de masterat sunt următoarele:

-       Cunoasterea aprofundată a conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare  fundamentale din domeniul ingineriei lucrărilor de construcții-montaj și managementului surselor energetice regenerabile pentru dezvoltarea activității de cercetare – dezvoltare, a capacității de gestionare de proiecte în domeniul SER;

-       Dobândirea unui limbaj specific în comunicarea cu mediile profesionale;

-       Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze de documentare, respectiv tehnico-economice cu tematica referitoare la proiectarea sistemelor cu surse energetice regenerabile. Managementul lucrărilor de construcții-montaj si utilizarea surselor de energie  regenerabile (aplicații de larg consum, industriale, etc.);

-       Consolidarea si îmbunătățirea metodologiilor de întocmire a modelelor matematice si a simulării numerice pentru procesele din sistemele analizate;

-       Elaborarea de modele fizice si matematice avansate pentru rezolvarea problemelor specifice tehnologiilor de valorificare a surselor energetice regenerabile si de realizare a elementelor structurale aferente acestora;

-       Realizarea unor lucrări în echipa în cadrul unor proiecte complexe – proiectare colaborativă.

-       Capacitatea de a realiza modelarea si simularea structurilor si proceselor specifice domeniului de energii regenerabile;

-       Capacitatea de evaluare a potențialului surselor energetice regenerabile;  

-       Evaluare a riscurilor de impact asupra mediului;

-       Capacitatea de cunoastere si aplicare a legislației si politicilor în domeniul energiei si mediului;

-       Cunoasterea aprofundată a programelor software de proiectare, modelare si simulare.

-       Cunoasterea aprofundată a tendințelor de dezvoltare si perfecționare a sistemelor existente;

-       Conceperea si elaborarea unor soluții inovative si analiza critică a  performanțelor sistemelor integrate.

 

Perspective de continuare a studiilor: studii de doctorat în domeniu.