PROGRAMUL DE MASTERAT: TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI

Durata studii: 2 ani, cursuri de zi

SPECIALIZARE ACREDITATĂ: conform avizului ARACIS nr.4609/12.05.2009

 

COMPETENȚE

Specialiștii îndeplinesc îndeosebi sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel științific și tehnologic, întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode, aplică în practică cunoștințele dobândite, avizează lucrări realizate în domeniu, susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte de specialitate, proiectare și conducere superioară a departamentelor, secțiilor și uzinelor din cadrul unităților de prelucrare a petrolului, gazelor si petrochimie.

Perspectivele carierei: - inginer petrochimist, inginer chimist

- proiectant inginer chimist

-consilier inginer petrochimist/chimist

-expert inginer petrochimist/chimist

-referent de specialitate

-profesor   

Perspective de continuare a studiilor: studii de doctorat în domeniu.

Angajatori ai absolvenților noștri: Rompetrol Rafinare SA, Rompetrol Petrochemicals SA, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics, Oil Terminal SA Constanța, Congaz, Dsitrigaz, Petrotech, SC Petrotrans, TMUChB Midia Năvodari, Apele Române, RAJA „Constanța”, Șantierul Naval Daewoo, alături de companii din străinătate, din țări precum Maroc și Dubai.