PROGRAMUL DE STUDII - FIZICĂ

Domeniul Fizică

Specializarea FIZICĂ

Durata studiilor: 3 ani (180 credite ECTS)    

Diploma: Licențiat în Fizică

Planul de învățământ 2011-2012

 

Programul de studii Fizică oferă studenţilor atât o pregătire generală largă în domeniul fizicii, cât şi una de detaliu în domenii de actualitate precum fizica materialelor în stare condensată, fizica nucleară şi fizica plasmei.

În concordanță cu Cadrul Național al Calificărilor, competențele specifice ale absolvenților specializării Fizică le permit acestora angajarea ca fizicieni în industrie și cercetare. Absolvenţii care promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi didactica fizicii pot opta pentru cariere didactice. De asemenea, prin structura programului de studii, absolvenții capătă cunoștințele și competențele care le permit continuarea studiilor atât în domeniul Fizică și domeniile adiacente, cât și în domeniile economic sau juridic. Prin competențele dobândite, absolvenții specializării Fizică pot activa cu succes și în cadrul unor firme de consultanţă şi investiţii sau în sfera apărării proprietăţii intelectuale în domenii tehnice de vârf.