ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNEA IULIE 2024 S-A PRELUNGIT PANA PE DATA DE 23.07.2024, ORA 24:00ANUNT INTERVIU MASTER-iulie 2024

Criterii de admitere

2024

CRITERII DE ADMITERE

2024

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, consta in:

 

1. Scrisoare de Intenție

2. Media generală a examenului de bacalaureat  100%

 

Selecţia candidaţilor se bazeaza pe aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins.

 

Ierarhizarea candidaţilor se face in ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor (daca este cazul) se face astfel:

 

 • pentru domeniile Chimie; Inginerie Chimică si Ingineria mediului în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică chimie, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10 având la bază o tematică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

Departajarea candidaţilor (daca este cazul) se face în funcţie de:

a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă:

b) media de absolvire a anilor de studii.

Candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), precum și candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV) respectă aceleași criterii de admitere.

 

 

 

 

 

2023

 

CRITERII DE ADMITERE

2023

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, consta in:

1. Scrisoare de Intenție

2. Media generală a examenului de bacalaureat  100%

Selecţia candidaţilor se bazeaza pe aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţieprinadmis/respins.

Ierarhizarea candidaţilor se face in ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor (daca este cazul) se face astfel:

 

 • pentru domeniile Chimie; Inginerie Chimică si Ingineria mediului în funcţie de:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică chimie, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10 având la bază o tematică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

Departajarea candidaţilor (daca este cazul) se face în funcţie de:

a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă:

b) media de absolvire a anilor de studii.

Candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), precum și candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV) respectă aceleași criterii de admitere.

 

 

 

2022

CRITERII DE ADMITERE

2022

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii delicenţă, la toate domeniile de studii, consta in:

 

1. Scrisoare de Intenție

2. Media generală a examenului de bacalaureat  100%

 

Selecţia candidaţilor se bazeaza pe aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţieprinadmis/respins.

 

Ierarhizareacandidaţilor se face in ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor se face astfel:

 

 • pentru domeniile Chimie șiInginerie Chimică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică chimie, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10 având la bază o tematică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Media finalăreprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

Departajareacandidaţilor se face în funcţie de:

a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă:

b) media de absolvire a anilor de studii.

Candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), precum și candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV) respectă aceleași criterii de admitere.

 

 

2021

 

CRITERII DE ADMITERE

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii delicenţă, la toate domeniile de studii,consta in:

 

1. Scrisoare de Intenție

2. Media generală a examenului de bacalaureat  100%

 

Selecţia candidaţilor se bazeaza pe aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţieprinadmis/respins.

 

Ierarhizareacandidaţilor se face in ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor se face astfel:

 

 • pentru domeniile Chimie și Inginerie Chimică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică chimie, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară on-line, cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10 având la bază o tematică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Pentru examinarea on-line a candidaţilor, se va utiliza una dintre platformele Webex Meetings/ Teams Zoom sau Microsoft Teams ce permit evaluarea încadrul unor sesiuni video individuale sau de grup.

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

 

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

 

Departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă:

b) media de absolvire a anilor de studii.

Candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), precum și candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV) respectă aceleași criterii de admitere.

 

 

 

 

 

2020

CRITERII DE ADMITERE

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii delicenţă, la toate domeniile de studii,consta in:

 

1. Scrisoare de Intenție

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

 

Selecţia candidaţilor se bazeaza pe aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţieprinadmis/respins.

 

Ierarhizareacandidaţilorse face in ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor se face astfel:

 

 • pentru domeniile Chimie și Inginerie Chimică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică chimie, biologie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
 3. media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară on-line, cu proba de concurs orală notată cu notede la 1 la 10 având la bază o tematică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Pentru examinarea on-line a candidaţilor, se va utiliza una dintre platformele Webex Meetings/ Teams Zoom sau Microsoft Teams ce permit evaluarea încadrul unor sesiuni video individuale sau de grup.

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

 

Tematica pentru proba interviului de la masterat și bibliografia.

 

Departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

a). nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă:

b). media de absolvire a anilor de studii.

Candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), precum și candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV) respectă aceleași criterii de admitere.

 

 

 

 

 

 

2019

 

Tematica si bibliografia pentru admiterea la masterat

Criterii de admitere licenta si masterat 2019

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din elaborarea unei scrisori de intenţie* de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

 

1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins;

 

2)   Ierarhizarea candidaţilor în ordine descrescătoare a mediei la examenul de bacalaureat;

 

3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

 

pentru programele de studiiChimie Medicala, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, în funcţie de:

 

a.   nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;

 

b.   media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

c.   media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

a.    nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică,  matematică chimie, biologie în ordinea precizată;

 

b.   media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

c.   media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica.

 

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

 

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10, constând din susținerea unui subiect ales de candidat din tematica de concurs.

 

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

 

La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:

 

b. media de absolvire a anilor de studii.

 

 

 

2018

Criterii de admitere licenta si masterat 2018

 

 

Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din elaborarea unei scrisori de intenţie* de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

 

1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins;

 

2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

 

3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

 

pentru programele de studii Chimie, Chimie Medicala, Prelucrarea Petrolului

 

şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, în funcţie de:

 

a.   nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în ordinea precizată;

 

b.   media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

c.   media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 

a.    nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică,       matematică chimie, biologie în ordinea precizată;

 

b.   media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

c.   media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica.

 

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

 

 

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10, constând din susținerea unui subiect ales de candidat din tematica de concurs.

 

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

 

La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:

 

b. media de absolvire a anilor de studii.

Tematica si bibliografia pentru admiterea la masterat

 

2017

Criterii admitere licenta 2017

 

Concursul de admitere pentru ciclul de studii delicenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unei scrisori de intenţie*de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prinadmis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

-pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, în funcţie de:

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

-pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

 

Criterii admitere masterat 2017

 

Concursul de admitere pentru cicluldemasterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10 având la bază o temetică proprie domeniului de masterat și bibliografie.

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

a. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:

b. media de absolvire a anilor de studii.

 

Tematica si bibliografia pentru admiterea la masterat

 

Criterii de admitere pentru anul universitar 2016 - 2017

     Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unei scrisori de intenţie* de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

 • ·         pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, în funcţie de:

a.      nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;

b.      media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română;

c.      media anilor de studii la disciplina chimie.

 • ·         pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:

a.      nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;

b.      media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.;

c.      media anilor de studii la disciplina fizica.

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

     Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unui eseu** despre premisele dezvoltării carierei, de aproximativ 1000 cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a eseului prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de licenţă;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

a. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:

 b. media de absolvire a anilor de studii.

**Un format general de eseu poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

Criterii de admitere pentru anul universitar 2015 - 2016

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă la toate domeniile de studii se desfăşoară fără probe scrise şi constă din analiza dosarelor candidaţilor.

(1)    Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de licenţă se face ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

(2)    Departajarea candidaţilor cu medii egale la admiterea la studii de licenţă se face astfel:

·         pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice:

                                                             a.      nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;

                                                             b.      media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

·         pentru programele de studii Fizică şi Fizică tehnologică:

                                                             a.      nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;

                                                             b.      media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

 Concursul de admitere pentru ciclul de masterat  la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu probă de concurs constând din evaluarea unui eseu despre premisele dezvoltării carierei, cu minim 1.000 cuvinte, care se depune la dosar și este apreciat cu admis/respins.

1. Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de masterat se face ţinând cont de media la examenul de licenţă.

2. Departajarea candidaţilor cu medii egale la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de:

 a. nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1 (teoretică);

 b. media de absolvire a anilor de studii.