Bază Materială

BAZA MATERIALĂ

 

Departamentul de Chimie și Inginerie Chimica dispune de spatii in care se desfasoara activitati didactice de predare, activitati practice sau de cercetare, in care au acces cadrele didactice si studentii facultatii.

Toate spatiile mentionate corespund desfasurarii activitatilor didactice din punct de vedere al normele de calitate: suprafata, stare tehnica, volum, principii de siguranta igienico-sanitate, dotare.

Dotarea salilor de curs/seminar si a laboratoarelor didactice si de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoasterii stiintifice si tinde sa fie comparabila cu cea din institutiile universitare europene precum si cu bunele practici internationale.

 

1. Sali pentru activităţile didactice de predare/ seminarizare dispun de echipamente tehnice de invatare, predare si comunicare care faciliteaza activitatea cadrului didactic si receptivitatea studentului. Acestea sunt dotate cu:

  • Videoproiector
  • Ecran de proiectie

 

2. Laboratoare didactice corespund standardelor de calitate si sunt dotate cu aparatura specifica de laborator.

 

DOTAREA LABORATOARELOR CU ECHIPAMENTE

 

Laboratorul de CHIMIE FIZICA SI PROTECTIA MEDIULUI - SALA P9

 Laboratorul de PROCESE ŞI APARATE - SALA P10

Laboratorul de TERMODINAMICĂ CHIMICĂ I ŞI II - SALA E14 

Laboratorul de CHIMIE ORGANICA - SALA E16

 Laboratorul de CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ - sala M15

Laboratorul de CHIMIE ANALITICĂ - sala M13

 LABORATOARE DE CERCETARE SALA S36 - SALI M5, M6

Departamentul de Fizică și Electronică dispune de spații în care se desfășoară activitățile didactice de predare, de laboratoare didactice și de cercetare.

Toate spatiile mentionate corespund desfasurarii activitatilor didactice din punct de vedere al normele de calitate: suprafata, stare tehnica, volum, principii de siguranta igienico-sanitate, dotare.

Dotarea salilor de curs/seminar si a laboratoarelor didactice si de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoasterii stiintifice si tinde sa fie comparabila cu cea din institutiile universitare europene precum si cu bunele practici internationale. Sălile pentru activităţile didactice de predare/ seminarizare dispun de echipamente tehnice de invatare, predare si comunicare care faciliteaza activitatea cadrului didactic si receptivitatea studentului. Acestea sunt dotate cu videoproiector și ecran de proiectie.

Laboratoare didacticecorespund standardelor de calitate si sunt dotate cu aparatura specifica de laborator.

 

Laborator studii galvanomagnetice -Sala S39

Laborator de Fizica plasmei si laseri – S 37

Laborator de examinare nedistructivă a materialelor şi microscopie ultraacustică -Sala M5

Laborator de cercetare în domeniul fizicii materialelor hibride organice-anorganice şi al tehnologiilor de fabricare a celulelor solare de generaţia a treia – Sala S21

Laborator de simulare în fizica iradierii materialelor – Sala B4

Laborator de dozimetrie și radioprotecție – Sala M7

Laborator de mecanică fizică și acustică - Sala B3

Laborator electronică -Sala S38

Laborator calcul și simulări in materie condensata – Sala S38

Laborator optică – Sala B4

Laborator optoelectronică – Sala B4

Laborator fizică moleculară și termodinamică – Sala B3