Istoric

      Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 866 din 21/10/1999, denumirea actuală fiind stabilită prin Hotărârea Guvernului României nr. 676/2007. Facultatea continuă însă o tradiție începută în 1961, prin specializarea fizică-chimie, și în 1977, prin cea de prelucrarea petrolului și petrochimie. Structura sa actuală a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 749 din 24/06/2009, toate specializările fiind acreditate sau autorizate.

     Facultatea cunoaște o dinamică de dezvoltare deosebită prin creșterea numărului de specializări şi a numărului de studenţi, ajungându-se astăzi la șase programe de studii de licenșă și trei programe de studii de masterat.  Programele de învăţământ sunt moderne, adaptate standardelor actuale din învăţământul european și în concordanță cu cerințele de pe piața forței de muncă.  Infrastructura didactică și de cercetare se află în plin proces de modernizare și dezvoltare, permițând studenţilor o bună pregătire practică.  Infrastructura de tehnică de calcul este bună, studenţii având acces atât la calculatoarele facultăţii cât şi la reţeaua intranet cu transmisie rapidă a datelor prin cabluri de fibră optică şi conectare la internet.

     Absolvenţii facultăţii sunt pregătiţi să facă faţă unui mediu competitiv, în care accentul este pus pe creativitate, flexibilitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate, aşa cum se preconizează într-o societate bazată pe cunoaștere.