CEAC-FSAI

 

1. Proceduri operationale ale UOC

2. Strategii si politici privind asigurarea calitatii 

3. Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

Raportul sintetic anual asupra evaluarii cadrelor didactice de catre student 2020-2021

Raportul sintetic anual asupra evaluarii cadrelor didactice de catre student 2021-2022

Raportul sintetic anual asupra evaluarii cadrelor didactice de catre student 2022-2023

 

4. Evaluarea anuala a cadrelor didactice

 - Raport sintetic privind evaluarea anuala a cadrelor didactice 2020-2021

 - Raport sintetic privind evaluarea anuala a cadrelor didactice 2021-2022

 - Raport sintetic privind evaluarea anuala a cadrelor didactice 2022-2023

 

5. Plan de activitati CEAC-FSAI

Activitati privind asigurarea calitatii in cadul FSAI 2021-2022

Activitati privind asigurarea calitatii in cadrul FSAI 2022-2023

Activitati privind asigurarea calitatii in cadrul FSAI 2023-2024

 

6. Analize curente

 - Analiza SWOT -FT-2020

 - Analiza SWOT -CATB-2021

 - Analiza SWOT-CM-2023

 

7. Raport anual de autoevaluare a calitatii in FSAI

- Raport anual de autoevaluare a calitatii- FSAI-2019/2020

Raport anual de autoevaluare a calitatii- FSAI-2020/2021

Raport anual de autoevaluare a calitatii- FSAI-2021/2022

Raport anual de autoevaluare a calitatii- FSAI-2022/2023

 

8. Raport de activitate CEAC-FSAI

- Raport de activitate CEAC-FSAI-2021/2022

- Raport de activitate CEAC-FSAI-2022/2023

9. Componenta CEAC-FSAI

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, pentru anul universitar 2023-2024:

 

Presedinte: conf.dr. Alina Soceanu

Membri: S.L. dr. Nicoleta Matei; Lect.dr. Cornel Oprea

Reprezentant angajator: Nicoleta Damir, INCDM "Grigore Antipa"

Student: Axintei Georgiana

 

10. Responsabili domenii de studii si coordonatori programe de studii

Responsabili domenii de studii si coordonatori programe de studii-FSAI-2023/2024