DIRECȚII DE CERCETARE ÎN DOMENIUL CHIMIEI ȘI INGINERIEI CHIMICE

 

1.    Caracterizarea deşeurilor industriale şi identificarea unor posibilităţi de valorificare a acestora;

2.    Obţinerea şi caracterizarea unor combinaţii şi materiale noi cu aplicaţii practice

3.    Asigurarea calității în analiza produselor de consum

4.    Izolarea şi caracterizarea principiilor active din produşi naturali în scopul obţinerii de produse destinate consumului;

5.    Studii cinetice şi electrochimice privind caracterizarea produselor de consum;

6.    Caracterizarea biocombustibililor şi a amestecurilor acestora cu aplicaţii în domeniul transporturilor;

7.    Studii privind îmbunătăţirea proceselor tehnologice din industria chimică.

 

DIRECȚII DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNOLOGIEI MATERIALELOR AVANSATE

 

Domeniile de cercetare se încadrează în programele din PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE, PNCDI III:

  • Cercetare fundamentală de bază, orientată în scopul dobândirii de noi cunoştinţe în domeniul fizicii şi domenilor conexe, cu precădere al Fizicii stării condensate, al Fizicii plasmei si laserilor,  Fizica nucleară precum şi cercetarea interdisciplinară
  • Cercetare aplicativă din cadrulDomeniilor de specializare inteligentă pe direcțiile:

a) Eco-nano-tehnologiilor și materiale avansate vizând sinteza și caracterizarea nanomaterialelor şi nanostructurilor cu scopul dezvoltării de noi aplicaţii în domenii industriale

b) Energie, mediu și schimbări climatice, având ca subdomeniu  Energia (cu aspecte legate de surse regenerabile de energie, stocare, transport și economisire)

 

TEMELE DE CERCETARE din cadrul departamentului de Fizică și Electronică sunt elaborate pe direcţii diversificate, acoperind domeniul programului de studii, şi se aliniază cerinţelor naţionale şi internaţionale, cele mai relevante fiind:

  1. Obținerea si caracterizarea nanocompozitelor complexe pe bază de carbon şi titan pentru aplicaţii industriale
  2. Obținerea materialelor avansate prin implementarea unui nou concept al tehnologiei Plasma-Laser
  3. Studiul materialelor compozite pe bază de semiconductori anorganici pentru celule fotovoltaice si aplicații fotocatalitice
  4. Investigații microstructurale ale materialelor pe bază de carbon la scară nanometrică prin metode de împrăștiere de neutroni la unghiuri mici 
  5. Cercetări avansate ale  metodelor de împrăștiere de neutroni la unghiuri mici aplicate filmelor subțiri binare si ternare pe baza de titan, argint si platina
  6. Studii asupra obiectelor din patrimoniul cultural romanesc prin metode tomografice cu neutroni 
  7. Investigatii de structură prin metode cu raze X ale particulelor ferihidrite sintetizate chimic si biogenic pentru aplicatii biomedicale
  8. Metode moderne de predare/invatare în domeniul stiintelor ingineresti aplicate.