SOCIETATEA ROMANA DE FIZICĂ - SRF CONSTANȚA

 

     Societatea Română de Fizică (SRF) este asociaţia profesională reprezentativă a fizicienilor din România.  SRF este persoană juridică română de drept privat, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial.

     În forma sa actuală, SRF continuă tradiţia Societăţii Române de Fizică înfiinţată în anul 1890 şi posedă patrimoniul creat după reînfiinţarea sa din anul 1990.  SRF este constituită pe termen nelimitat şi are în prezent sediul central în str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, judeţul Ilfov, CP. MG-6, cod poştal 077125.

     Sucursala Constanța a SRF s-a constituit în martie 2010, numărând peste 80 de membri activi.  Înainte de constituirea organizației locale, membrii SRF de la Constanța erau încadrați în filiala București. Obiectivele sucursalei Constanța a SRF sunt de a reprezenta și promova interesele profesionale ale comunităţii regionale a fizicienilor, militând pentru dezvoltarea învatamantului de fizică și al cercetării științifice în domeniul fizicii, pentru stimularea și întărirea colaborărilor naţionale și internaţionale ale fizicienilor români, pentru afirmarea fizicienilor români prin participarea și organizarea de manifestări științifice,  pentru recunoașterea rezultatelor de excelență, prin acordarea de premii și diplome.

 

Contact

Adresa: Bd. Mamaia 124, 900527, Constanta (sediul Universitatii Ovidius Constanta)

E-mail: SRF_Constanta @ yahoo.com

Web:http://www.quarq.ro/srf_cta/