ASOCIAȚIA SPECIALIȘTILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANȚA (A.S.I.A.R)

 

 

 

Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România

FILIALA CONSTANȚA

 

MISIUNE

      Filiala Constanța a Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară din România(A.S.I.A.R) îndeplineşte un interes personal nepatrimonial prin promovarea industriei alimentare şi a specialiştilor de industrie alimentară din zona de Sud-Est a României.

 

Obiective:

 • reprezentarea tuturor specialiştilor din industria alimentară şi sectoare conexe acesteia în relaţiile cu autorităţile naţionale şi internaţionale;
 • reprezentarea membrilor asociaţiei în cadrul ministerelor şi autorităţilor direct dependente de industria alimentară, locale, regionale, naţionale şi internaţionale (domenii: agricultură, zootehnie, biologie, biotehnologii, ecologie şi protecţia mediului, industria alimentară, alimentaţie publică, turism, medicină, economie şi dezvoltare durabilă, legislaţie agro-alimentară, comerţ, educaţie-învăţământ-cercetare şi altele);
 • iniţiative legislative în relaţia cu guvernul şi parlamentul;
 • apărarea intereselor individuale, colective, de grup şi de principiu pentru membrii A.S.I.A.R.;
 • situarea industriei alimentare între priorităţile economice ale României;
 • implicarea directă în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic;
 • promovarea unor principii ferme pentru asigurarea securităţii alimentare;
 • promovarea unor direcţii pentru educarea consumatorului român şi asigurarea unui consum de alimente în deplină cunoştinţă a acestuia;
 • apărarea deontologiei profesionale şi a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală pentru membrii asociaţiei;
 • unificarea preocupărilor şi a idealurilor profesionale ale tuturor specialiştilor de industrie alimentară şi asigurarea unui cadru coerent pentru exprimarea în relaţiile cu autorităţile;
 • dezvoltarea de colaborări cu asociaţii similare acesteia din ţară şi străinătate;
 • identificarea potentialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulara 

 

Activităţi:

 • dezbateri şi mese rotunde cu specialişti în domeniu;
 • reuniuni  ştiinţifice;
 • workshop-uri;
 • conferinţe, simpozioane şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice;
 • cursuri şi stagii de specializare;
 • publicaţii în domeniu (editare, tipărire, multiplicare);
 • cercetare ştiinţifică;
 • consultanţă şi alte servicii de specialitate;
 • testare produse alimentare;
 • asociere în proiecte naţionale şi internaţionale;
 • colaborare cu persoane fizice/juridice;
 • acordarea de premii şi granturi pentru stimularea excelenţei în domeniu;
 • orice alte activităţi care duc la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei

 

ISTORIC

      În 22 februarie 2010, la sediul Universității „Ovidius" din Constanța, a avut loc sedința de constituire a filialei Constanța a Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară din România. Au participat un număr de 60 de persoane, cadre didactice universitare (32), masteranzi (4) şi specialişti din domeniul industriei alimentare dobrogene (24). 

      La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu preocupări în sectorul alimentar: S.C. Dobrogea Grup S.A., SC. Dobrogea Biscuit SRL., SC. RO-Credo SRL, S.C.   Elda Mec SRL, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, S.C. Braun Union România, Direcția Sanitar Veterinară Constanța. În acest cadru ales, evenimentul a fost structurat în aşa fel încât potenţialii membri să înţeleagă importanţa constituirii asociaţiei mai sus amintită şi să-şi poată identifica resursele proprii cu care ar putea veni în sprijinul activităţii ASIAR, în vederea realizării obiectivelor propuse.

      Cuvântul de bun venit a fost adresat de doamna Prof. univ. dr. ing. Gabriela STANCIU, Prorector educație și formare continuă al Universității „Ovidius” din Constanţa din perioada 2012 - 2013, instituţia organizatoare a evenimentului. 

      În continuare a luat cuvântul invitatul de onoare, în persoana domnului Prof. univ. dr. ing. Petru ALEXE, Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (2004 -2016) de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi Preşedintele A.S.I.A.R.

      Domnia sa a amintit faptul că în luna octombrie 2009 s-a constituit Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România şi a prezentat importanţa înfiinţăriii acestei asociaţii din punctul de vedere al transpunerii în practică a obiectivelor urmărite prin proiecte europene, al înfiinţării şi funcţionării unor noi filiale, care să activeze şi să răspundă unor soluţii alternative la resursele naturale actuale.

 

      

 

A urmat alegerea prin vot direct a Biroului de conducere al filialei Constanța a A.S.I.A.R.

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

 

Comitetul de conducere al Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară din România (A.S.I.A.R) – Filiala Constanța

 

Președinte:

Fotini TEODORESCU - Preşedinte al Consiliului de Administraţie - S.C. Dobrogea Grup S.A.

Vicepreşedinte:

Prof.univ. dr. ing. Gabriela STANCIU -Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Membri:     

Maria DOBRE–  Şef laborator de analize - S.C. Argus S.A. Constanţa

Robert CSETRI Director regional - GEA Grup - Livezeni, Mureş, România

SecretarProf. univ. dr. Simona DOBRINAŞ - Universitatea „Ovidius” dinConstanţa

Cenzor:   Conf. univ. dr. ing. Lucica BARBEŞ- Universitatea „Ovidius” dinConstanţa

 

EVENIMENTE /MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

      Facultatea de Ştiințe Aplicate şi Inginerie din cadrul Universităţii „Ovidius” dinConstanţa, în colaborare cu Asociaţia Specialiștilor din Industria Alimentară din România – Filiala Constanţa a organizat a serie de manifestări ştiinţifice apreciate pentru condiţiile de desfăşurare.

      Aceste evenimente au avut loc în principal în sediul Universităţii „Ovidius” dinConstanţa situat în B-dul Mamaia, nr. 124.

 

      Principalele evenimente ştiintifice au fost:

 

 • Conferința Internațională - “CHIMIA 2016 - New trends in applied chemistry”

http://chimia2016.univ-ovidius.ro/

26-28 MAI 2016

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea “Ovidius” din Constanţa,  Societatea de Chimie din România,Societatea de Inginerie Chimică din România, Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 30 de membri A.S.I.A.R.

 

 • Workshop-ul Internațional – “Food Chemistry and Engineering”

http://fce2015.univ-ovidius.ro/

15 MAI 2015

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea “Ovidius” din Constanţa  Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța
Evenimentul științific a reunit 30 de membri A.S.I.A.R.

 

 • Workshop-ul Internațional – “Challenges in Food Chemistry”

http://cfc2013.univ-ovidius.ro/

31 MAI – 1 Iunie 2013

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea “Ovidius” din Constanţa  Societatea de Chimie din România, Facultatea de Fizică, Chimie Electronică și Tehnologia Petrolului, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 40 de membri A.S.I.A.R.

 

 

INFORMAȚII UTILE:

Pentru a deveni membru ASIAR, vă rugăm să completați o cerere de înscriere conform modelului de mai jos:

 

Cerere de inscriere persoane fizice

Cerere de inscriere persoane juridice

 

Taxa de înscriere

Taxă înscriere: 50 lei (elevii și studentii nu plătesc taxă de înscriere)

 

COTIZAȚII:

Cotizație anuală: 50 lei

Cotizație anuală pentru elevi și studenți: 15 lei

Cotizația anuală se poate achita direct la secretar/trezorier - depunerile de numerar

realizându-se în contul ASIAR

Telefon: 0241-606488