Finalizate

CHIMIE

 

1.    „Receptori moleculari redox pentru senzori electrochimici", Materiale, procese şi produse inovative, PNCD II, Prog 4, nr. 71-067/2007-2010, director grant Mihaela Ungureanu, Responsabil ştiinţific din partea UOC - Stanciu Gabriela  

2.    „Protecţia mucoasei gastrointestinale cu ajutorul compuşilor antocianici în cursul terapiei cu AINS", grant cu Academia Româna, (GAR 2008), nr 119/2008, director de grant - Stanciu Gabriela

3.    „Protecţia mucoasei gastrointestinale cu ajutorul compuşilor antocianici în cursul terapiei cu AINS”, grant cu Academia Română, (GAR 2007), nr 122/2007, director de grant Stanciu Gabriela

4.    „Generarea de noi cunoștințe privind materialele cimentoide înalt performante, cu adaos calcaros, ecologice și economice - PERFORM-MAT-CIM", Contract CEEX-M1-C2-456-2006 (134C - RELANSIN) - Partener 2, 2006 - 2008, Responsabil ştiinţific UOC: Ionela Carazeanu Popovici

5.    Contract Aqua Engineering GmbH 8/2005 „Studies about the drinking water treatment optimization at Dumbrava Sibiu, Romania", director Chirilă Elisabeta

6.    „Stabilirea gradului de acumulare a unor pesticide organoclorurate și hidrocarburi policiclice aromatice în produse apicole”, Universitatea „Ovidius” Constanța - Grant CNCSIS 137/2005-2006, director de grant Simona Dobrinaș

7.    „Chemicals as Intentional and Accidental Global Environmental Threats”, Contract ASI NATO CBP.EAP.ASI.981563 2005, Co-director Chirilă Elisabeta

8.    „Studiul unor noi sintoni poliferocenici”, Universitatea „Ovidius„ Constanţa-UPB, Subcontract la contractul nr. 47-01-11, cod CNCSIS 648/2001, director de grant - Stanciu Gabriela

9.    „Obţinere de sintoni chirali şi achirali prin decarboxilarea anodică a hidroxiacizilor”, Universitatea „Ovidius” Constanţa - ANSTI/2000, director de grant - Stanciu Gabriela

10.„Obţinerea de sintoni chirali şi achirali prin decarboxilarea anodică a aminoacizilor", Universitatea „Ovidius” Constanţa - ANSTI 80/1999, director de grant - Stanciu Gabriela

11. „Obţinerea de sintoni prin decarboxilare anodică şi studiul intermediarilor”, Universitatea „Ovidius” Constanţa - MTC 901/1997 - director de grant - Stanciu Gabriela „Cercetări privind indicatorii de calitate ai apelor în procesul de epurare avansată a apelor poluate din industria petrochimică-contract nr.2484/1992-1994 cu MIS Responsabil contract Chirilă Elisabeta

 

FIZICĂ

 

GRANTURI

 

1.      Modelarea la nivel molecular a pigmenților pentru celule solare de generația a III-a folosind metoda funcționalei de densitate”, Grant: PN-2 Resurse Umanei-PD cod 603 nr. 172/2010, Perioda derulării grantului:  08.2010 - 07.2012, Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării/Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior (CNCSIS http://www.cncsis.ro/)

Director proiect: Corneliu I. OPREA, lector doctor

 

 

PROIECTE DE CERCETARE INTERNATIONALE - finalizate

1.      Proiect nr. 47/ JINR Order No. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Microstructure investigation of materials based on carbon at nanoscale by means of small angle scatteringDirector de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

2.      Proiect nr. 48/ JINR Order No. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Workshop on condensed matter research by means of neutron scattering methods, Director de proiect Prof. Dr. Rodica Vladoiu

3.      Proiect nr. 24/JINR order no. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Small angle neutron scattering investigations of the nanocrystalline wide band gap semiconductors for dye- sensitized solar cells and photocatalytical applications; Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin

4.      Proiect nr 33/JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016 Participation to 3rd  SANS –YuMO User Meeting at the Frank Laboratory of Neutron Physics of the Joint Institute for Nuclear Research Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

5.      Proiect nr. 62JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016,tema:Small angle neutron scattering investigations of the nanocrystalline wide band gap semiconductors for dye- sensitized solar cells and photocatalytical applications,Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin

6.      Proiect nr 83/JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016 Microstructure investigation of materials based on carbon at nanoscale by means of small angle scattering Director de proiect Prof. Dr. Rodica Vladoiu

7.      Proiect nr 84/JINR order no /96/15.02.2016 -DUBNA 2016 Student training course: advanced materials investigation by means of neutron scattering methods, Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

8. Proiect nr. 45, 49 tema 04-4-1121-2018/2020JINR Dubna „Investigation of binary combinatorial films based on silver and platinum by Modern Neutron Scattering Methods”Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
9. Proiect nr55tema04-4-1121-2015/2020,tema:International Round Table for dissemination of the results in synthesis characterization of advanced materials by new technologies Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
10. Proiect nr  56,  tema04-4-1121-2015/2020,tema: On the use of neutron scattering in condensed matter MSCM Student training courseDirector de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
11. Proiect nr.  10tema04-4-1121-2015/2020,tema:Structural X-ray methods investigation of chemically and biogenic synthesized ferrihydrite particles for biomedical applications JINR Dubna –România Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin
12. Proiect nr90tema04-4-1121-2018/2020,tema:Magnetic properties and reflectometry studies of advanced nanomaterials based on magnesium and titanium deposited by TVA technology –  JINR Dubna –România Director de proiect: Dr. Mandes Aurelia
13. Pozitia 91nr proiect 04-4-1121-2018/2020,tema:Composite materials based on inorganic semiconductors for photovoltaic cells and photocatalytic applications JINR Dubna –România Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin
14. Proiect nr. 49/ JINR 04-4-1121-2015/2017 DUBNA 2017“Advanced researches by thermal neutron scattering methods on the binary and ternary combinatorial films based on titanium“ Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
16. Proiect nr. 60/ JINR 04-4-1121-2015/2017 DUBNA 2017“Magnetic properties and reflectometry studies of advanced nanomaterials based on magnesium and titanium deposited by TVA technology” 2016-2017 Director de proiect: Dr. Mandes Aurelia
17. Proiect nr. 67/JINR04-4-1121-2015/2017,”X-ray spectroscopy investigations of the zinc oxide nanoparticles designed by green biosynthesis using marine algae from Black Sea for solar cells, photocatalytic and biomedical applications Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin
18. Proiect nr. 50/JINR04-4-1121-2015/2017,tema Workshop on condensed matter research by means of neutron scattering methods (CMRNS) Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
 19. Proiect nr. 47/ JINR Order No. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Microstructure investigation of materials based on carbon at nanoscale by means of small angle scatteringDirector de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
20. Proiect nr. 48/ JINR Order No. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Workshop on condensed matter research by means of neutron scattering methods, Director de proiect Prof. Dr. Rodica Vladoiu
21. Proiect nr. 24/JINR order no. 34/23.01.2015 DUBNA 2015 Small angle neutron scattering investigations of the nanocrystalline wide band gap semiconductors for dye- sensitized solar cells and photocatalytical applications; Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin
22. Proiect nr 33/JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016 Participation to 3rd  SANS –YuMO User Meeting at the Frank Laboratory of Neutron Physics of the Joint Institute for Nuclear Research Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu
23.Proiect nr. 62JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016,tema:Small angle neutron scattering investigations of the nanocrystalline wide band gap semiconductors for dye- sensitized solar cells and photocatalytical applications,Director de proiect: S.L. Dr. Moscalu Florin
24. Proiect nr 83/JINR order no /96/15.02.2016 DUBNA 2016 Microstructure investigation of materials based on carbon at nanoscale by means of small angle scattering Director de proiect Prof. Dr. Rodica Vladoiu
25. Proiect nr 84/JINR order no /96/15.02.2016 -DUBNA 2016 Student training course: advanced materials investigation by means of neutron scattering methods, Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

 

 

 

PROIECTE NATIONALE - finalizate

2.      “Nanocompozite complexe pe baza de carbon si titan pentru aplicatii industriale (CREATIF) ”PCCA-tip 2, 160/2012, Proiect 160/2012 CREATIF/UEFISCDI 2012-2016 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

3.      “Cresterea si controlul granulelor cristaline dintr-o matrice de carbon printr-un concept nou al metodei TVA LTVA”Proiect 78/2013 LTVA/UEFISCDI 2012-2016 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

4.      “Cercetari avansate pentru producerea acoperirilor combinatoriale de interes pentru fuziune”Proiect CAPACIF 72-223 ANCS /2008 2008-2011 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

5.      „Nanostructuri pe bază de carbon obţinute prin tehnologiile: Arc Termionic în Vid (TVA) şi Arc Termionic în Vid in Flux de Gaz (G-TVA) – studiu   calitativ  comparativ”  Proiect 230/2007 GCARBTVA  CNCSIS – IDEI 2007- 2010 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

6.      “Studiul comparativ al calitatii straturilor nanostructurate de carbon depuse prin metodele: arc termoionic in vid, arc catodic si pulverizare magnetron”  Proiect 62/2006 CARBOCOMP /CERES -CEEX 2 2006-2008 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

7.      “Tehnologii avansate pentru dezvoltarea straturilor antifricţiune ecologice de tip metal-carbon” Proiect 237/2006 TEHMEH /RELANSIN- CEEX 2006-2008Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

8.      Nanostructuri complexe generate în plasma: obtinere si caracterizare Proiect 108/2006 NANOSTRUPL/ MATNANTEH- CEEX 2006-2008 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

9.      „Materiale feroelectrice micro şi nanostructurate pentru memorii nevolatile”  Proiect 93/2006MATFEROMEM/ MATNANTEH- CEEX 2005-2008 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

Modèles thermocinétiques pour la croissance de Graphène et de Nanotubes de carbone par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma", L’Agentie Universitaire de Francofonie AUF-FRS Bulgarie/France/ Romania 2017-2018, Responsabil proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

10. ”Obtinerea materialelor avansate prin implementarea unui nou concept al tehnologiei Plasma-Laser” INOVATECH Proiect IDEI 70/2017 CREATIF/UEFISCDI, 2017-2019 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

11.“Nanocompozite complexe pe baza de carbon si titan pentru aplicatii industriale (CREATIF) ”PCCA-tip 2, 160/2012, Proiect PARTENERIATE 160/2012 CREATIF/UEFISCDI 2012-2016 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

12. “Cresterea si controlul granulelor cristaline dintr-o matrice de carbon printr-un concept nou al metodei TVA LTVA”Proiect IDEI 78/2013 LTVA/UEFISCDI 2012-2016 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

13. “Cercetari avansate pentru producerea acoperirilor combinatoriale de interes pentru fuziune”Proiect PARTENERIATECAPACIF 72-223 ANCS /2008 2008-2011 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

14. „Nanostructuri pe bază de carbon obţinute prin tehnologiile: Arc Termionic în Vid (TVA) şi Arc Termionic în Vid in Flux de Gaz (G-TVA) – studiu   calitativ  comparativ”  Proiect 230/2007 PARTENERIATEGCARBTVA  CNCSIS – IDEI 2007- 2010 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

15. “Studiul comparativ al calitatii straturilor nanostructurate de carbon depuse prin metodele: arc termoionic in vid, arc catodic si pulverizare magnetron”  Proiect PARTENERIATE 62/2006 CARBOCOMP /CERES -CEEX 2 2006-2008 Director de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

16. “Tehnologii avansate pentru dezvoltarea straturilor antifricţiune ecologice de tip metal-carbon” Proiect PARTENERIATE237/2006 TEHMEH /RELANSIN- CEEX 2006-2008Responsabil de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

17. Nanostructuri complexe generate în plasma: obtinere si caracterizare Proiect PARTENERIATE108/2006 NANOSTRUPL/ MATNANTEH- CEEX 2006-2008 Responsabil de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu

18. „Materiale feroelectrice micro şi nanostructurate pentru memorii nevolatile”  Proiect PARTENERIATE93/2006MATFEROMEM/ MATNANTEH- CEEX 2005-2008 Responsabil de proiect: Prof. Dr. Rodica Vladoiu