ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNEA IULIE 2024 S-A PRELUNGIT PANA PE DATA DE 23.07.2024, ORA 24:00ANUNT INTERVIU MASTER-iulie 2024

Oferta Educațională

2024

OFERTA EDUCATIONALA

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

2024

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 4 domenii și 5 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 5 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

 

NOU! Domeniul: Ingineria Mediului, capacitate de scolarizare 30 locuri

Programul de studii:Ingineria și protecția mediului în industrie

Durata de studii: 4 ani;

 • taxa de studii: 3600 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 

Domeniul: Chimie, capacitate de scolarizare 30 locuri

Programul de studii: Chimie medicală

Durata de studii: 3 ani;

 • taxa de studii: 3600 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitate de şcolarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică(anul I si II)

 • taxa de studii 3600 lei

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 

Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, capacitate de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Fizică Tehnologică

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • taxa de studii 3600 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul:Chimie, capacitate de şcolarizare 50 locuri.

 1. Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

Durata: 2 ani; 

 • taxa de studii 3900 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.
 • Programul de studii: Chimie clinică

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3900 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitate de şcolarizare 60 locuri.

 1. Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3900 lei
 • Criterii de admitere
  • 50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

 1. Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3900 lei
 • Criterii de admitere
  • 50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

Domeniul:Științe Inginerești Aplicate, capacitate de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3900 lei
 • Criterii de admitere
  • 50% Proba orala cu nota (susținută în limba engleza)
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

 

 

 

2023

OFERTA EDUCATIONALA

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

2023

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 4 domenii și 5 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 2 domenii și 4 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

 

NOU! Domeniul: Ingineria Mediului, capacitate de scolarizare 30 locuri

Programul de studii:Ingineria si protectia mediului in industrie

Durata de studii: 4 ani;

 • taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 

Domeniul: Chimie, capacitate de scolarizare 30 locuri

Programul de studii: Chimie medicală

Durata de studii: 3 ani;

 • taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitate de şcolarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică(anul I si II)

 • taxa de studii 3500 lei

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

 

Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, capacitate de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Fizică Tehnologică

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • taxa de studii 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul:Chimie, capacitate de şcolarizare 50 locuri.

 1. Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

Durata: 2 ani; 

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.
 • Programul de studii: Chimie clinică

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitate de şcolarizare 60 locuri.

 1. Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  • 50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

 1. Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Durata: 2 ani;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  • 50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

 

 

 

 

2022

OFERTA EDUCATIONALA

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

2022

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 2 domenii și 4 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

 

Domeniul Chimie, capacitatea de scolarizare 30 locuri

Programul de studii: Chimie medicală

Durata de studii: 3 ani;

 • taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică(anul I si II)

 • taxa de studii 3500 lei

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Fizică Tehnologică

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • taxa de studii 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica
 •  

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul Chimie, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

 1. Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

Durata: 2 ani; 120 credite;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

 1. Programul de studii: Chimie clinică

Durata: 2 ani; 120 credite;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

Domeniul: Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 60 locuri.

 1. Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Durata: 2 ani; 120 credite;

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.
 • Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Durata: 2 ani; 120 credite,

 • taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

Locuri – studii universitare de licenta – septembrie 2022

Chimie medicala

9 locuri cu taxa

Inginerie chimica

2 locuri fara taxa

2  locuri fara taxa-cu liceul in mediu rural

61 locuri cu taxa

2 locuri romani de pretutindeni

Fizica tehnologica

5 locuri fara taxa

11 locuri cu taxa

 

Locuri – studii universitare de masterat – septembrie 2022

 

Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

1 loc cu taxa

 

Chimie clinica

13 locuri cu taxa

 

Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

5 locuri fara taxa

15 locuri cu taxa

1 loc romani de pretutindeni

 

Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

7 locuri cu taxa

 

 

Locuri – studii universitare de licenta – iulie 2022

Chimie medicala

15 locuri fara taxa

15 locuri cu taxa

Inginerie chimica

34 locuri fara taxa

6  locuri fara taxa-cu liceul in mediu rural

63 locuri cu taxa

2 locuri romani de pretutindeni

Fizica tehnologica

15 locuri fara taxa

15 locuri cu taxa

 

Locuri – studii universitare de masterat – iulie 2022

 

Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

15 locuri fara taxa

2 locuri cu taxa

 

Chimie clinica

12 locuri fara taxa

21 locuri cu taxa

 

Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

12 locuri fara taxa

17 locuri cu taxa

1 loc romani de pretutindeni

 

Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

10 locuri fara taxa

20 locuri cu taxa

 

 

 

2021

OFERTA EDUCATIONALA

FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

2021-2022

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 2 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

 

Domeniul Chimie, capacitatea de scolarizare 30 locuri

Programul de studii: Chimie medicală

Durata de studii: 3 ani;

Diplomă de licenţă in chimie medicala

 • 3 locuri bugetate
 • 1 loc pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 • 9 locuri cu taxă; taxa de studii: 3500 lei
 •  

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică(anul I si II)

 •  9 locuri bugetate
 •  1 loc pentru absolvenţi care provin din sistemul de protecţie socială
 • 43 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 

Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Fizică Tehnologică

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • 8 locuri bugetate
 • 2 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 • 11 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei
 •  

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul Chimie, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul;

Durata: 2 ani; 120 credite;

Diplomă de master în chimie;

 • 32 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

Domeniul: Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 60 locuri.

 1. Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Durata: 2 ani; 120 credite;

Diplomă de master în inginerie chimică;

 • 10 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

 

 1. Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Durata: 2 ani; 120 credite,

Diplomă de master în inginerie chimică;

 • 1 loc bugetat
 • 1 loc cu bursă pentru români de pretutindeni
 • 10 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

 

 

 

 

 

SESIUNEA IULIE 2021

 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

 

Domeniul Chimie, capacitatea de scolarizare 30 locuri

Programul de studii: Chimie medicală

Durata de studii: 3 ani;

Diplomă de licenţă in chimie medicala

 • 15 locuri bugetate
 •   2 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 • 13 locuri cu taxă; taxa de studii: 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

 

Domeniul:Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 105 locuri

Trunchi comun: Inginerie Chimică(anul I si II)

 • 55 locuri bugetate
 •  3 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 •  1 loc pentru absolvenţi care provin din sistemul de protecţie socială
 •  1 loc cu bursă pentru români de pretutindeni
 • 45 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei

 

 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Pentru anul III, studentii pot opta pentru programele de studii:

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 

Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

Programul de studii: Fizică Tehnologică

Diplomă de inginer

Durata de studii: 4 ani

 • 15 locuri bugetate
 •  2 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural
 • 13 locuri cu taxă, taxa de studii 3500 lei
 • Criterii de admitere:
  • 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
  • 2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
 • Criterii de departajare:
  • 1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în ordinea precizată;
  • 2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română
  • 3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul Chimie, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul;

Durata: 2 ani; 120 credite;

Diplomă de master în chimie;

 • 15 locuri bugetate
 • 35 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei
 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă.
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

Domeniul: Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 60 locuri.

1. Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

Durata: 2 ani; 120 credite;

Diplomă de master în inginerie chimică;

 • 19 locuri bugetate
 • 11 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

 

 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

2. Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

Durata: 2 ani; 120 credite,

Diplomă de master în inginerie chimică;

 • 18 locuri bugetate
 • 1 loc cu bursă pentru români de pretutindeni
 • 11 locuri cu taxă, taxa de studii 3750 lei

 

 • Criterii de admitere
  •  50% Proba orala cu nota
  • 50% Media examenului de licenta/diploma
 • Criterii de departajare
  • Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de licenţă
  • Media de absolvire a anilor de studii.

 

2020

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

2020-2021

 

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

Programe de studii de licență

 

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie medicală; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie, taxa de studii 4500 Ron, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

- Domeniul: Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 105 locuri, programele de studii:

-Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie- Durata: 4 ani; 240 credite. Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică; taxa de studii 4500 Ron,

- Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice- Durata: 4 ani; 240 credite. Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică; taxa de studii 4500 Ron.

- Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică Tehnologică- Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în stiinţe ingineresti aplicate, taxa de studii 4500 Ron, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

- Criterii de selecţie admitere:

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

 

 

 

Licenta

 

Locuri fara taxa

 

 

 

Locuri cu taxa

Program de studii

Locuri repartizate statistic

 

Locuri repartizate pentru absolvenți de licee situate in mediul rural

 

Locuri destinate absolvenților care provin din sistemul de protecție socială

 

Locuri repartizate pentru români de pretutindeni-cu bursa

 

Inginerie chimica

65

2

1

1

36

Chimie medicala

15

2

 

 

13

Fizica tehnologica

15

2

 

 

13

 

 

 

Programe de studii de masterat

 

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

- Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

- Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

 

 

- Criterii de selecţie admitere:

 

1.  50% Proba orala (interviu) cu nota

2. 50%  Media examenului de licenta/diploma

 

 

 

 

Master

 

Locuri fara taxa

 

 

 

Locuri cu taxa

Program de studii

Locuri repartizate statistic

 

Locuri repartizate pentru români de pretutindeni

din care, români de pretutindeni, cu bursă

 

Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

 

15

 

35

Tehnologii și management în prelucrarea petrolului

 

21

1

 

28

Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile

 

18

 

32

 

 

 

 

2019 - IULIE

 

 

 

OFERTAEDUCAŢIONALĂ

2019-2020

 

 

Oferta educațională a FSAI include în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

Programe de studii de licență –învatamânt de zi

 

a)Domeniul: Chimie:

 – Programul de studii: CHIMIE MEDICALĂ; Durata: 3 ani; 180 credite; Diploma de licență în chimie; Autorizat

b) Domeniul: Inginerie Chimică:

-  Programul  de  studii:  PRELUCRAREA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE; Durata: 4ani; 240credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică, Acreditat

     - Programul de studii: CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:

- Programul de studii: FIZICĂ TEHNOLOGICĂ; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat

 

Programe de studii de masterat –învăţământ de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂȚII PRODUSELOR DE CONSUM ÎN RELAȚIE CU MEDIUL; Durata: 2 ani;  120  credite;  Diplomă  de  masterîn chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică;

-Programul de studii: TEHNOLOGII ŞI MANAGEMENT ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Inginerie civilă: Programul  de  studii: INGINERIA SISTEMELOR CU SURSE ENERGETICE REGENERABILE, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master îninginerie civilă; Acreditat

 

 

 

2018

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2018-2019
 
     Oferta educațională a FSAI include în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 5 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.
 
     Programe de studii de licență – învatamânt de zi
 
a) Domeniul: Chimie:
NOU!!! – Programul de studii: CHIMIE MEDICALĂ; Durata: 3 ani; 180 credite; Diploma de licență în chimie; Autorizat
- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă în chimie; Acreditat
b) Domeniul: Inginerie Chimică:
-  Programul  de  studii:  Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani;
240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică, Acreditat
- Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat
c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:
- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat
 
     Programe de studii de masterat – învăţământ de zi
 
a) Domeniul: Chimie:
- Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani;  120  credite;  Diplomă  de  master în chimie; Acreditat
b) Domeniul: Inginerie Chimică;
- Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat
 
c) Domeniul: Inginerie civilă: Programul  de  studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; Acreditat

 

2017

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

OFERTA EDUCATIONALA

2017

 

Oferta educationala a Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie include in cadrul studiilor de licenta 3 domenii si 4 programe de studii, iar in cadrul studiilor de masterat 3 domenii si 3 programe de studii, toate la invatamant de zi.


Programe de studii de licenta-invatamant de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică:

- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimica, Acreditat

- Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:

- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat

 

Programe de studii de masterat-invatamant de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică;

- Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Inginerie civilă:

Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; Acreditat

 

2016

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

 • ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studii la forma de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;
 • continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim cu taxă;
 • al doilea program de studii la forma de învăţământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

 

(1) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;
 • Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate;

 

Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la ciclul II – studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxa (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxa;

 

(2) Admiterea pentru ciclul II – studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică;
 • Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă.

2015

Oferta educațională pentru anul universitar 2015 – 2016

Structura SCRISORII DE INTENTIE / ESEULUI SOLICITAT CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE, SESIUNEA 2015 la programele de studii oferite de Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

 

a) ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studii la forma de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;

b) continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim cu taxă;

c) al doilea program de studii la forma de învăţământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

 

(2) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

a)     Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie;

b)    Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică;

c)     Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;

d)    Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate;

e)     Domeniul: Fizică, Programul de studii: Fizică, Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licență în fizică.

 

 

(1) Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la ciclul II - studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;

 

(2) Admiterea pentru ciclul II - studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 

a)     Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie;

b)    Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică;

c)     Domeniu: Fizică, Progranul de studii: Fizica și tehnologia materiei condensate, Durata2 ani,120 credite,Diplomă de master în fizică;

d)    Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă.

 

Oferta educationala

Numar de locuri scoase la concurs pentru Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie pentru sesiunea de admitere Septembrie 2015

 

LICENȚĂ

Programul de studii

Nr de locuri ARACIS

FT

 

Nr de locuri ARACIS

CT

 

Chimie

3

35

Prelucrarea Petrolului și Petrochimie

0

0

Chimia Alimentară și Tehnologii Biochimice

0

0

Fizică Tehnologică

7

7

MASTERAT

Programul de studii

 

 

Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

20

30

Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

20

30

Fizica și tehnologia materiei condensate

15

35

Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

0

50

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.