Misiune

Misiunea noastră este de a genera şi transfera cunoaştere către comunitate prin:

I) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în domeniile chimiei şi ingineriei chimice, fizicii şi fizicii tehnologice, în scopul dezvoltării personale individuale şi al satisfacerii nevoilor mediului socioeconomic regional şi european;

II) cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic în domeniile chimiei şi ingineriei chimice, fizicii şi fizicii tehnologice în vederea unei dezvoltări economice şi sociale regionale durabile.

     Valorile pe care ne bazăm activitatea şi pe care dorim să le transmitem studenţilor noştri sunt inspirate din viaţa poetului latin Ovidius:  dragostea şi înţelegerea pentru aproapele tău, curajul de a lupta pentru ideile tale şi pentru crezul tău, demnitatea cu care să primeşti bucuriile şi încercările în viaţă, perseverenţa în creaţie, pentru a lăsa o urmă care să te definească împotriva trecerii timpului. 

     Viziunea noastră pentru viitor este ca prin implementarea unor programe de învăţământ moderne, adaptate standardelor europene actuale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, prin recrutarea unor cadre didactice şi de cercetare valoroase, prin dezvoltarea unei infrastructuri didactice şi de cercetare performante, prin stabilirea de parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri practice de calitate, absolvenţii facultăţii să fie pregătiţi să facă faţă unui mediu competitiv, în care accentul este pus pe creativitate, flexibilitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate, aşa cum se preconizează in societatea viitorului, bazată pe cunoaştere.