PROGRAMUL DE MASTERAT: CHIMIE CLINICĂ

PROGRAMUL DE MASTERAT: CHIMIE CLINICĂ

Durata studiilor: 2 ani, cursuri de zi

SPECIALIZARE ACREDITATĂ: conform aviziului ARACIS din 30.06.2021 

 

Programul de studii universitare de masterat Chimie clinică este un program profesional  ce pregătește specialiști în domeniul Chimie conferind o pregătire teoretică și practică riguroasă a noţiunilor de chimie, cu aplicaţii în laboratoarele de analize chimice, clinice și medicale. Programul pune accent pe formarea şi dezvoltarea abilităților cognitive, aplicativ-practice, de comunicare şi relaționare.

Misiunea programului de studii de masterat Chimie Clinică este aceea de a pregăti specialiști capabili să înţeleagă, să dezvolte și să implementeze atât individual, cât și în echipă, cele mai noi cunoștinţe referitoare la descrierea, explicarea și interpretarea metodelor, tehnicilor, teoriilor avansate și conceptelor chimiei utilizate în analiza clinică și medicală, pe baza acumulărilor calitative si cantitative  de cunoștinţe teoretice și aplicative.

Programul asigură absolvenților competențe și abilități bazate pe cunoștințe avansate de chimie organică, anorganică, chimie fizica, biochimie și analitică pentru a activa într-un domeniu interdisciplinar. Competenţele și abilitățile dobândite permit absolvenţilor să cunoască cerinţele de management și de asigurare a calităţii în laboratoare de analize chimice, clinice și medicale, astfel încât să efectueze analize, să interpreteze și să explice rezultatele obținute cu un grad ridicat de încredere.

 

 

Fisele disciplinelor -  Anul I - Anul II

 

Perspectivele carierei:

 

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Consilier chimist

211302

Expert chimist

Asistent de cercetare in chimie

211303

211307