PROGRAMUL DE STUDII - INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

PROGRAMUL DE STUDII - INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

 

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Durata studiilor: 4 ani, cursuri de zi (240 credite ECTS)

PROGRAM AUTORIZAT: conform avizului de autorizare HC ARACIS NR.96/H din 29.09.2022

 

Planul de invatamant 2023-2024

Fișele Disciplinelor - Anul I

           Perspectivele carierei:

 

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Inginer tehnolog in protecția mediului

214305

Inginer pentru controlul poluării mediului

214306

Inginer in gestiunea integrata a deseurilor municipale/industriale

214307